Završetak velikih radova u Mjesnim zajednicama Bar II i Bar III

Veliki radovi u mjesnim zajednicama Bar II i Bar III na projektima u vodosnabdijevanju i tretmanu otpadnih voda, koje smo najavili početkom oktobra, uspješno se privode kraju. Pojekat koji je započeo 2016. godine na teritoriji cijele opštine Bar ušao je u završnu fazu. U Polju je završen kapitalni infrastrukturni projekat, a to je kanalizacioni kolektor u dužini od 3.721m, Tabijskom i ulicom učitelja Blagoja Markovića u vrijednosti od 724.896,54 eura. U rekordnom roku su postavljene kanalizacione cijevi i urađeno je 120 šahti što je dovoljno za priključak oko 175 domaćinstava u prvoj fazi. Paralelno sa izgradnjom kanalizacionog kolektora izvršena je sanacija ulice učiteljice Anke Asanović u dužini od 700m, vrijednosti 40.000 eura.

Uporedo sa radovima u Mjesnoj zajednici Bar II, radovi na vodovodnoj mreži i kanalizacionom kolektoru su izvođeni i u Mjesnoj zajednici Bar III. U narednih nekoliko dana u ulici Jelene Anžujske, očekuje se završetak radova na kanalizacionoj mreži u dužini od 560m i 50 priključaka, a nakon toga i asfaltiranje tog putnog pravca u punom profilu.

U narednim danima, u zavisnosti od vremenskih prilika, očekuje se početak radova na asfaltiranju Beogradske ulice u punom profilu, od marketa „Laković“ do „Bar marketa“. Sa radovima će se nastaviti i u ulici Petra Vojvodića.

Projekat tretmana otpadnih voda je dobio visoku ocjenu kao najbolji koji je realizovan u Crnoj Gori, a finansiran iz sredstava KfW banke. Važno je napomenuti da će svi predviđeni poslovi biti završeni i prije planiranih rokova.
Uz zadovovoljstvo koje izražavamo završetkom ovih radova, kao kapitalni projekat možemo najaviti rješavanje pitanja vodosnabdijevanja naselja Sveti Ivan. U planu je izgradnja rezervoara na koti od 60m nadmorske visine, kapacitetima 500m3 kojim će biti riješen višegodišnji problem vodosnabdijevanja naselja Sveti Ivan, a imaće pozitivane efekte i na Donje Zaljevo, Čelugu i Polje.

Služba za informisanje OO DPS Bar

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član