Glavni odbor

Žana Pavićević

Rođena je 22.04.1992.

Nacionalno se izjašnjava kao Crnogorka, i ima crnogorsko državljanstvo.

Članstvo u organima DPS CG:

Član Glavnog Odbora DPS
Član Mjesnog Odbora Gorica
Član Opštinskog Odbora Danilovgrad
Član Ženske alijanse Danilovgrad
Član Savjeta mladih Danilovgrad
Član izborne komisije Gorica 5

Ima sledeću političku viziju: “U novonastaloj situaciji, kao najbitniji cilj, smatram vraćanje države i
društva na pravi kolosjek. Na partijskom nivou, kombinacijom iskustva,
znanja i entuzijazma, napraviti reviziju rada i pronaći razloge gubitka
podrške, kao i načine za njihovo rješavanje. “, i sledeću poruku “Partijski ideali i aktivnosti usmjereni ka napretku Crne Gore na svim poljima
motivisali su me da, još kao tinejdžerka, budem simpatizer, a nakon
punoljetsva i član partije. Budući da sam ljekar, svoj doprinos najviše vidim u
oblasti zdravstva.” .

Završila Osnovnu škola ”Vuko Jovović” u Danilovgradu, Srednju medicinsku školu u Podgorici i Medicinski fakultet u Podgorici. Stečeno zvanje doktora medicine. Specijalizovala se u oblasti radiologije.

Oktobar 2015- Jul 2016 Ljekar na pripravničkom stažu u domu zdravlja u Podgorici.

Avgust 2016- Novembar 2018 Ljekar u zavodu za hitnu medicinsku pomoć.

Novembar 2018-  Specijalizant za radiologiju u KCCG – Institut za bolesti djece.