Glavni odbor

Vladimir Vojinović

Prof. dr Vladimir Vojinović rođen je 1978. godine u Nikšiću. Oženjen je i otac je dvije šćeri.

Maturirao je u Podgorici, a diplomirao, magistrirao i doktorirao na Filozofskome fakultetu u Nikšiću.

Obavljao je poslove novinara u ND „Vijesti”, poslove honorarnoga saradnika i saradnika u nastavi na Filozofskome fakultetu u Nikšiću, poslove glavnoga urednika u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva Podgorica i poslove umjetničkoga direktora Internacionalnoga sajma knjiga.

Profesor je crnogorske književnosti 20. vijeka na Fakultetu za crnogorski jezik i književnost na Cetinju.