Glavni odbor

Vladimir Kosić

Rođen je 19.10.1991. godine.

Po nacionalnosti je Crnogorac.

JUSMŠ ,,Ivan Goran Kovačić” Herceg Novi

Fakultet za menadžment Herceg Novi 

Pripravnik u finansijskom sektoru ( 2014. – 2015. )

Istitut ,,Dr Simo Milošević” Igalo AD – pripravnik

DPS ( OO Herceg Novi ) – volonter (2015. – 2017. )

DPS – sekretar Izvršnog odbora Opštinskog odbora Herceg Novi ( 2017. – )