Glavni odbor

Vladimir Delić

Rođen je 26.01.1979. godine.

Oženjen, otac jednog đeteta.

Gimnazija ,,Slobodan Cerović” Nikšić

Profesor fizičke kulture – VSS, VII stepen

Dipl. socijlani radnik – VSS, VII stepen

2005. – 2007. odrađivao pripravnički staž, radio na zamjeni JU OŠ ”Dobrislav Đedo Perunović” Nikšić

2007. – 2011. školski vaspitač sa pordičnom grupom, JU Dječji dom“Mladost” Bijela

2011. – 2015. glavni školski vaspitač, JU Dječji dom “Mladost” Bijela

2014. – 2016. Predsjednik Granskog sindikata socijalne djelatnosti CG

2018. – član radne grupe za izmjenu pravilnika o minimum standarda za pružanje usluga u oblasti socijalne i dječije zaštite

2018. – član radne grupe za izradu plana transformacije JU Dječijeg doma “Mlaost” Bijela

2016. – 2019. Direktor JU Dječiji dom “Mladost” Bijela

2019. – Direktor JU Center za socijalni rad za opštinu Herceg Novi