Glavni odbor

Vladan Vučelić

Rođen je 08.03.1964. godine.

Diplomirani ekonomista na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Izvršni direktor Luke Bar AD.