Glavni odbor

Adela Višnjić

Višnjić Adela je rođena 07.07.1994. godine u Podgorici.

Adela je završila Gimnaziju “Slobodan Škerović” u Podgorici i dobitnica je diplome “Luča” u osnovnoj i srednjoj školi. Osnovne studije iz oblasti Pravnih nauka završila je na Univerzitetu Donja Gorica. U periodu od 2016. do 2018. godine pohađala je magistarske studije na Univerzitetu Pravnih nauka u Milanu (smjer “Odrzivi razvoj”). Diplomirala je sa počastima, sa magistarskim radom pod nazivom “Foreign Direct Investment and Sustainable Development. Normative aspects and recent case law” (“Direktne strane investicije i održivi razvoj. Pravni aspekti i nedavna sudska praksa”).

Adela je učestvovala na međufakultetskim i moot court takmičenjima međunarodnog karaktera u raznim pravnim oblastima. Bila je dio tima Fakulteta Pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica na Regionalnom takmičenju u simulaciji sudjenja pred Evropskim sudom za ljudska prava, a 2019. godine Adela je učestvovala na međunarodnom moot court takmicenju u Parizu (Pax Moot Court) usmjerenom na pitanja transnacionalnog prava i Međunarodnog privatnog prava, kao dio tima Univerziteta u Milanu.

Tokom perioda magistarskih studija, radila je kao pripravnik u međunarodnom arbitražnom timu istaknute pravne firme. Nakon sticanja zvanja Magistra Pravnih nauka, nastavila je izučavanje i profesionalno angažovanje u oblasti međunarodne investicione i građevinske arbitraže.