Klub poslanika

Vesna Pavićević

Rođena je 27. avgust 1962. godine. 

Diplomirana pravnica.

Radila na poslovima Više policijske inspektorke i klase za kontrolu zakonitosti primjene policijskih ovlašćenja u MUP Crne Gore i samostalne inspektorke za suzbijanje opšteg kriminaliteta u Upravi policije Crne Gore.

Bila rukovoditeljka Javne ustanove „Centar za podršku djeci i porodici“ Bijelo Polje.

Koordinatorka Područne jedinice za posredovanje u Bijelom Polju.

Dobitnica najvećeg priznanja Opštine Bijelo Polje – Nagrade „3. Januar“.

Licencirana posrednica u krivičnim i građanskim predmetima.

Koordinatorka timova za izradu i implementaciju lokalnih planova za djecu, mlade, rodnu ravnopravnost, socijalnu inkluziju, suzbijanje narkomanije i drugo.

Koordinatorka tima i trener obuke za primjenu diverzionih mjera za maloljetnike koji su u sukobu sa zakonom.

Predavačica i učesnica seminara, okruglih stolova i tribina u Crnoj Gori i inostranstvu za primjenu zakona, maloljetničku delinkvenciju, suzbijanje narkomanije, medijacije i poštovanje ljudskih prava.

Obavljala poslove načelnice Zatvora u Bijelom Polju.

Predsjednica Kluba odbornika DPS Bijelo Polje.