Glavni odbor

Veselinka Femić

Rođena je 13. 1 .1994. godine.

Članica je Savjeta mladih DPS Berane od 2014. godine.

Članica je  OO SM DPS Berane od 2016. godine.

Članica je Komisije za mlade/DPS Berane, 2018 – 2020.

Bila je odbrnički kandidat liste “Berane pobjeđuje – DPS, SD, BS” 2018.

Članica je OO DPS Berane od jula 2019. godine.

Članica je Službe za medije, – DM i IS DPS Berane.

Članica Glavnog odbora DPS od 2021. godine. 

Predsjednica Savjeta mladih DPS Berane u periodu od 2021. do 2022. godine. 

Odbornički kandidat liste “Da, za Berane i Crnu Goru” 2022. godine. 

Završila je Srednju medicinsku školu ,,Dr Branko Zogović” u Beranama – smjer zdravstveni tehničar.

Studirala je na Filozofskom fakultetu  u Nikšiću, Univerzitet Crne Gore – studijski program za pedagogiju.

Naziv stečene kvalifikacije: pedagog.