Glavni odbor

Veselin Grbović

Veselin Grbović je rođen 1953. godine u Šavniku.

Živi u Nikšiću. Oženjen je i otac četvoro djece.

Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Nikšiću, a diplomirao je na Mašinskom fakultetu u Beogradu gdje je stekao zvanje diplomiranog inženjera mašinstva.

Radni angažman započeo je u Željezari u Nikšiću 1980. godine, gdje je ostao do 1985. godine. U periodu od 1985. do 1987. godine obavljao je funkciju tehničkog direktora „Autoprevoz“-a Nikšić. Od 1987. do 1989. godine radio je na poslovima glavnog inženjera razvoja Željezare u Radnoj organizaciji „Inženjering“. Od 1989. do 1992. godine bio je direktor proizvodnje u kompaniji „Braća Karić“, a od 1992. do 1998. godine direktor „Koncerna Braća Karić“ u Moskvi. Od 1998. godine do 2005. godine obavljao je funkciju direktora, a potom i predsjednika Odbora direktora Rudnika boksita u Nikšiću. U periodu od 2005. do 2013. godine nalazio se na funkciji direktora Direkcije za saobraćaj u Vladi Crne Gore. Funkciju predsjednika Opštine Nikšić vršio je u dva mandata, od 2013. do 2017. i od 2017. do 2020. godine. Obavljao je poslove predsjednika Upravnog odbora Zajednice opština, kao i potpredsjednika Međunarodne organizacije NALAS.

Istaknuti je sportski radnik i aktivista o čemu svjedoče brojne titule i funkcije koje je obavljao. Bio je predsjednik šahovskog kluba „Radonja Bojović“-Nikšić u periodu od 1998. do 2004. godine, a takođe je bio i potpredsjednik Šahovskog saveza SR Jugoslavije. Obavljao je funkcije predsjednika Skijaškog saveza Crne Gore i predsjednika Džudo saveza Crne Gore. Posjeduje titulu šahovskog majstora FIDE.