Glavni odbor

Tanja Spičanović

Rođena je 07.08.1981.

Nacionalno se izjašnjava kao Crnogorka, i ima crnogorsko državljanstvo.

Članstvo u organima- DPS CG Član OO DPS Bar, član IO DPS Bar, član GO DPS CG.

 

Magistrirala sociologiju na Filozofskom fakultetu u Nikšiću. 

Potpredsjednica Opštine Bar.