Glavni odbor

Suad Numanović

Rođen je 1960. u Bijelom Polju.

Predsjednik Opštinskog odbora DPS-a Bijelo Polje u periodu od 1997-2007. godine.

Oženjen je i ima četvoro djece.
Služi se engleskim jezikom i radom na računaru.

 

Završio je osnovnu školu i gimnaziju u Bijelom Polju.

Nakon završetka Medicinskog fakulteta, specijalizaciju iz interne medicine završio je u Beogradu.

Načelnik službe Opšte medicine u periodu od 1990-1993. godine.

U periodu od 2001-2003. godine obavljao dužnost direktora JZU Dom zdravlja u Bijelom Polju.

Izabran je za ministra u Vladi Crne Gore 2003. godine.
U periodu od 2003-2016. godine obavljao je posao ministra bez portfelja, ministra rada i socijalnog staranja, ministra za ljudska i manjinska prava, a tokom 2015. godine obavljao je i posao rukovodioca ministarstva zdravlja.
Od radnih tijela Vlade predsjedavao je Komisijom za kadrovska i administrativna pitanja Vlade Crne Gore, Komisijom za stambena pitanja Vlade Crne Gore i Komisijom za elementarne nepogode.