Glavni odbor

Stefan Jokić

Rođen je 09.08.1994. godine.

Član je Opštinskog odbora DPS Berane.

Član je Savjeta mladih OO DPS Berane.

Član je GO DPS Crne Gore.

Član je Komisije za sport, omladinu i saradnju sa civilnim sketorom pri GO DPS Crne Gore.

Fakultet za poslovne studije i pravo – Beograd – Diplomirani pravnik

Izvršni direktor NVO “Dar” od 2015. do 2021. godine.

Referent za nabavku ljekova i sanitetskog maaterijala – ZU Dom zdravlja “Dr Nika Labović” Berane.