Spičanović: Privredni razvoj Bara strateški usmjeravamo u pravcu preduzetništva

Afirmisanje preduzetništva i podsticanje privrednih aktivnosti mikro i malih preduzeća bilo je u fokusu lokalne uprave u ovom mandatnom periodu. Inicirali smo osnivanje novih biznisa koji predstavljaju ekonomski podmladak grada i pomogli tržišni opstanak malih biznisa koji su bili na posebnom udaru u veoma teškom i neizvjesnom periodu COVID pandemije.

Kroz programe podrške preduzetništvu, finansijsku podršku na ime osnivanja ili proširenja postojećeg poslovanja dobilo je 170 preduzetničkih subjekata, a ukupan iznos plasiranih sredstava premašuje cifru od 750.000 eura. Pored finansijske, sprovodili smo i programe mentorske i edukativne podrške, bazirane na međunarodno priznatoj metodologiji. Zapaženi rezultati na polju ulaganja u preduzetništvo, pozicionirali su Bar kao primjer dobre prakse u širem okruženju, sa liderskom ulogom u generisanju daljih razvojnih inicijativa.

Stečeno iskustvo tokom implementacije ovih programa predstavlja dragocjen osnov na bazi kojeg ćemo kreirati unaprijeđene modele podrške, još ambicioznije i inovativnije. U razvoj preduzetništva tokom narednog mandatnog perioda uložićemo 2 miliona eura. Visina pojedinačnog granta će biti povećana, pa će tako lokalni biznisi koji otvaraju veći broja radnih mjesta i koji donose novu vrijednost zajednici, moći da računaju na bespovratna sredstva Opštine u iznosu od 20.000 eura.

Prateći potrebe savremenog doba, napravićemo iskorak u pravcu stimulisanja digitalnih zanimanja i pokretanja sektora zelene ekonomije. Sa posebnim senzibilitetom ćemo se posvetiti osnaživanju socijalnog preduzetništva i aktivaciji svih ljudskih potencijala.

Nastavićemo sa ulaganjima u razvoj ženskog preduzetništva, a u procesu inoviranja te linije podrške računamo na partnerstvo i iskustvo 116 preduzetnica, koliko smo ih od 2019. godine podržali.

Težnja da sve linije podrške učinimo dostupnijim građanima, da intenzivnije pratimo i odgovaramo na preduzetničke potrebe, da pružimo snažniju logistiku u generisanju inovacija i privlačenju sredstava iz evropskih fondova, dovela nas je do formiranja Centra za preduzetništvo i inovacije. To će biti značajan link do budućih nosilaca progresa lokalne zajednice i njenog intenzivnijeg privrednog razvoja. Izgrađujemo ekonomski ekosistem Bara u kojem dominiraju održivi mali biznisi koji doprinose prosperitetu zajednice i generišu nova radna mjesta.

Tanja Spičanović, kandidatkinja za odbornicu sa liste “Prava stvar, Koalicija Zajedno Bar”

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član