Glavni odbor

Sonja Baćović

Rođena je 2.11.1966. u Nikšiću.

Član Opštinskog i Izvršnog odbora DPS-a Nikšić, odbornik SO Nikšić.

Završila osnovnu i srednju školu u Nikšiću.
Diplomirala na Poljoprivrednom fakultetu u Beogradu.

Zaposlena od 1995. do 2000. godine. u preduzeću “Agroprodukt” kao tehnolog. Od 2000. godine radila kao Savjetnik u Službi za selekciju na Biotehničkom fakultetu, a od 2018. godine kao Savjetnik u Odjeljenju za savjetodavne poslove Ministarstva poljoprivrede.

Radila kao asistent u nastavi na Biotehničkom fakultetu, završila obuku za upravljanje farmama u organskoj proizvodnji, mendžment. Učestvovala u projektima FAO, MIDAS, DANIDA, IPARD.