SM DPS Herceg Novi: Štitićemo najbolji interes mladih u našem gradu, sprovedene reforme garantuju kvalitetno bavljenje omladinskom politikom

Kao što je javnosti poznato, DPS već godinu i po dana u kontinuitetu sprovodi partijsku reformu na svim nivoima. 

U prethodnom periodu reformisana su sva partijska tijela. U skladu sa tim, reforma nije zaobišla ni Opštinski odbor Savjeta mladih DPS Herceg Novi. 

Na Opštinskoj izbornoj konferenciji izabran je novi saziv Opštinskog odbora Savjeta mladih koji broji 24 člana i to:
Teodora Španjević, Vladimir Vavić, Danilo Milošević, Nikola Vuković, Dejan Mujić , Nina Hadžajlić, Ana Kovačević, Jovan Ognjenović, Blanka Banović, Jelena Sredanović, Sara Ognjenović, Bojana Spasojević, Mirko Sijerković, Tina Ognjenović, Danica Prnjat, Danilo Kolman, Balša Milošević, Anđela Maksimović, Aslan Tahiri, Blažo Crnojević, Ivana Dučić, Sava Dučić, Jelena Vuković, Goran Kosović.

Nakon toga izabrano je i novo rukovodstvo Savjeta mladih, te je za predsjednicu Savjeta mladih DPS Herceg Novi imenovana Teodora Španjević, za potpredsjednika Danilo Milošević, a za sekretarku Ana Kovačević. 

Savjet mladih DPS Herceg Novi je tim mladih i perspektivnih ljudi koji su u potpunosti spremni da rade u korist boljeg položaja svih mladih ljudi u Herceg Novom, bez obzira na njihovo političko ili bilo koje drugo opredjeljenje. Želimo da mladi ljudi ostanu u Herceg Novom, da svoja znanja ulože u napredak našeg grada, ali i države. 

Sigurni smo da su građani uvidjeli kvalitet reformi koje smo sproveli i da one Demokratskoj partiji socijalista, u periodu koji je pred nama, garantuju vraćanje povjerenja biračke javnosti u politiku koju vodimo za dobrobit svih građana Herceg Novog i Crne Gore.

Cilj Savjeta mladih DPS Herceg Novi je prepoznavanje problema mladih ljudi u našem gradu i nuđenje rješenja za njihovo prevazilaženje, jer mladi ljudi su budućnost i stub svakog društva i bez njihove progresivne misli nema napretka. 

Svaka generacija ima neke svoje probleme i svako vrijeme donosi nova iskušenja, stoga je bitno da se i glas mladih čuje. Smatramo da je neophodno krenuti od obrazovnog sistema. Trudićemo se da putem edukacija poboljšamo praktičnu nastavu u školama i omogućimo đacima i studentima adekvatne uslove za izvođenje iste. 

Još jedna veoma važna tema jeste ekologija. Svi znamo da je Herceg Novi grad sunca i zelenila, ali se postavlja pitanje koliko zapravo vodimo računa o njemu kao takvom. 
Očuvanje prirode je očuvanje našeg zdravlja. Rješavanjem određenih ekoloških problema daćemo svoj doprinos, a što je još važnije i primjer drugima kako da se odnose prema našoj okolini. Nastojaćemo da obratimo pažnju na talentovane mlade ljude, umjetnike, sportiste kao i preduzetnike. Cilj je napraviti radionice i tribine sa temama važnim za mlade. Naravno treba misliti i na rekreativne aktivnosti stoga ćemo se potruditi da događaje u gradu prilagodimo i interesima mladih.

Neke od aktivnosti koje smo sproveli od društvenog značaja su: posjeta azilu gdje smo donirali hranu i ćebad, torta za osmijeh, gdje smo se potrudili na neki način da doprinesemo da se izmami osmijeh na lice djece bez roditeljskog staranja, kao i prikupljanje igračaka koje smo donirali crvenom krstu i slično. Savjet mladih će u periodu koji je pred nama realizovati još mnoštvo akcija. Realizovaćemo i akcije za bolju sredinu u kojoj živimo, sprovešćemo ozelenjavanje javnih površina, čišćenje plaža i parkova. Smatramo da su ove i slične akcije, akcije od interesa za cijelo društvo.

Ubuduće trudićemo se da intezivno i efikasno sprovodimo slične akcije, a sve u cilju opšteg interesa i dobra grada i građana.

Savjet mladih DPS Herceg Novi

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član