Glavni odbor

Slađana Mijanović

Rođena je 26. 01. 1980. godine u Kotoru.

 

Diplomirala je na Filozofskom fakultetu u Nikšiću, na smjeru sociologija.

Na Fakultetu za turizam i hotelijerstvo u Kotoru, nalazi se u izradi magistarske teze.

Profesor u Gimnaziji Kotor od novembra 2008. god do maja 2010. godine.

Radi u Opštini Kotor.

Bila je direktor OJU Muzeji.