Sekulić: Od ovakve Vlade ništa bolje nijesmo mogli ni očekivati

Pa evo, prvi put u istoriji Crne Gore imamo situaciju da se država finansira već četvrti mjesec sa odlukama o privrednom finansiranju. Naravno Ministarstvo finansija i nova vlada to predstavljaju kao svoj uspjeh ali ja bih rekao da je to samo pokušaj da kod sebe odagnaju dio odgovornosti zato što budžet još uvijek nije donešen.

Naravno što se tiče samog budžeta, već sada je izvjesno da makroekonomskih pokazatelja koji su dati u budžetu nijesu realni. Samim tim nije realna niti prihodna niti rashodna strana. Već sada je nerealno planiranje da prihodi od turističke sezone dostignu 65% prihoda koje smo imali u 2019. godini. Takođe su nerealni prihodi od 20 miliona kada govorimo o Zakonu o nelegalno stečenoj imovini kao i još neki drugi prihodi.

Ono što, takođe, možda zabrinjava jeste činjenica da je Vlada povećala akcize i samim tim planirala veći dio prihoda, sa druge strane znamo onoga trenutka kada se povećaju akcize, posebno kada se povećaju u iznosu kako je to sada urađeno, najčešće akcizna roba bježi u sivu zonu. Bez obzira što se najavljuju rigorozne kontrole kada govorimo o sivoj zoni, zaista čini mi se da su svi ti prihodi nerealno planirani. 

Ne treba zaboraviti da je Vlada, odnosno Ministarstvo finansija, predložilo i povećanje minimalne cijene rada na 250 eura, što samo možemo da pozdravimo sa jedne strane, a sa druge strane treba podsjetiti ministra finansija da je država u ovom trenutku najveći poslodavac i da samim tim imamo problem kada govorimo o visini prihoda koje će država imati sa ovim povećanjem.

Naravno, ne treba zaboraviti i to stalno treba podsjećati ministra finansija, da su imali namjeru da uvedu poreze na penzije, a da su nakon što je javnost, zaista javnost, ali i poslanici u crnogorskom parlamentu bili veoma oštri i kritični prema ovom potezu Vlade, da se od toga odustalo.

Što se tiče same rashodne strane tu nema nekih novina nastavljaju se i dobro je što se nastavljaju neki projekti koje je započela prethodna vlada, ali sam primijetio da se uglavnom nastavljaju samo oni projekti koji su vezani za kredite svjetske banke, KFW banke, Evropske investicione banke, itd…

Znači ništa novo nažalost od ove vlade još uvijek nemamo ni naznaka da oni planiraju  bilo kakav projekat koji bi mogao na duže staze da garantuje da će Crna Gora iz ove ekonomske krize koja je uzrokovana pandemijom izaći na što bezbolniji način, ali kažem još jedanput, od ovakve Vlade i ovakvog sastava Vlade ništa bolje nijesmo ni mogli očekivati.

Zato vjerujem da, ako se budžet usvoji, zato što imamo, što je velika nepoznanica da li će vladajuća koalicija uopšte glasati za ovakav predlog budžeta, znači bez obzira kažem još jedanput, čini mi se da će sa ovim budžetom najviše problem imati sama Vlada.

Ministar finansija se takođe hvali da je ovo prvi put da se donosi programski budžet i to sebi pripisuje kao uspjeh, valjda zaboravljajući da i u samom tekstu budžeta i onim propratnim aktima stoji da je programski budžet planiran kao takav još ranije, zajedno u saradnji sa Evropskom unijom prije svega, i da ovako programski budžet nije mogao da bude urađen da nije bilo ranijih poteza Vlade Crne Gore. 

Ako je to ministar  zaboravio onda bi trebao da pročita informaciju koju je on sam dostavio poslanicima Crne Gore, odnosno informacije koju je Ministarstvo finansija dalo a Vlada usvojila prošle godine. 

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član