Glavni odbor

Sanja Bušaj

Rođena je 21.12.1982. u Nikšiću.

Članica je Glavnog odbora DPS-a, odbornica u SO Šavnik, članica IO i OO DPS Šavnik. 

Diplomirala sam na Medicinskom fakultetu u Podgorici 2015.godine.

Radila je kao izabrani doktor za odrasle u Domu zdravlja Nikšić. Od 2016. godine sam načelnica Zdravstvene stanice u Šavniku, đe sam i izabrani doktor za đecu i odrasle.