Glavni odbor

Saida Čikić

Rođena: 1.11.1976.

 Članica GO DPS- a,
 Članica OO DPS BP- a,
 Koordinatorka u MO Gornji Grad, Bijelo Polje.

Osnovna škola Marko Miljanov, Bijelo Polje.

Gimnazija Miloje Dobrašinović, Bijelo Polje.

Postdiplomske specijalističke studije – Fakultet primijenjene fizioterapije, Igalo, Univerzitet Crne Gore (specijalista primijenjene fizioterapije).

Fakultet političkih nauka – odsjek socijalni rad, Univerzitet u Sarajevu, (magistarka socijalnog rada).

JU Dnevni centar za djecu sa smetnjama u razvoju »Tisa«, direktorica 2007-2016 (Bijelo Polje).

Sekretarijat za lokalnu samoupravu, sekretarka 2016-2020 (Bijelo Polje).

Uprava za dijasporu, pomoćnica direktora 2020- (Podgorica).