Reagovanje DPS povodom Izvještaja State Departmenta o stanju ljudskih prava u Crnoj Gori u 2020. godini

Saradnja Crne Gore i SAD na polju ljudskih prava i sloboda je godinama unazad sadržajna, snažna i dinamična. Ona se podjednako odnosila na saradnju na nacionalnom planu, u cilju usvajanja najviših standarda zaštite ljudskih prava, unaprijeđenja stanja i stvaranja uslova za njihovo neometano uživanje, kao i na međunarodnom planu gdje dvije zemlje godinama dijele zajedničke prioritete i uzajamnu podršku u realizaciji i sprovođenju aktivnosti.

Izvještaji State Departmenta su u tom kontekstu, zajedno sa brojnim drugim izvještajima, poput Evropske komisije, Forin Ofisa, Opšteg periodičnog pregleda Ujedinjenih nacija i pojedinačnih ugovornih tijela UN i Savjeta Evrope, kao i izvještaji Human Rights Watch-a, Amnesty International-a i drugih međunarodnih vladinih i nevladinih organizacija, uvijek pružali sadržajan, i značajan osvrt na stanje u pojedinim oblastima i zahvaljujući redovnosti i ujednačenoj metodologiji bili podsticaj i pogodno oruđe u komparativnom pregledu ostvarenih rezultata i novih izazova. Jednako za Crnu Goru, kao i za brojne druge zemlje u svijetu.

Upravo zahvaljujući takvom pristupu, Crna Gora je ostvarivala napredak na polju zaštite, unaprijeđenja i uživanja ljudskih prava i sloboda, što je redovno registrovano u svim međunarodnim izvještajima, uz jasnu naznaku da se ne radi o zemlji sa sistemskim kršenjima ljudskih prava, ali sa jasno prepoznatim izazovima u adekvatnom tretiranju i rješavanju svih pojedinačnih slučajeva kršenja i zloupotreba ljudskih prava i sloboda.

Vlada Crne Gore je u prethodnim mandatima pažljivo analizirala izvještaje State Departmenta, sa namjerom da se udvostručavaju napori u oblastima u kojima je napredak bio neophodan. Pri tome, nikada nije bilo skrivanja koja su to polja, niti da je manjak vladavine prava ono što Crna Gora mora kontinuirano unaprijeđivati.

Nikada nismo ulazili u javnu i medijsku polemiku sa partnerima i saveznicima, uključujući SAD, o tome kako njihovi izvještaji vide stanje u Crnoj Gori, niti raspravljali o objektivnosti i sveobuhvatnosti izvora informacija na kojima su bazirali svoje izvještaje. Dijalog smo vodili odvojeno i otvoreno, i upravo takvim pristupom ostvarivali napredak tokom proteklih 14 godina, koji je Crnu Goru doveo u porodicu najrazvijenih demokratija, dakle država koje poštuju ljudska prava i slobode, imaju kvalitetan zakonodavni okvir i ne sprovode sistemska kršenja ljudskih prava. Ali i država koje svaka za sebe i dalje imaju izazove na tom planu. Neke od njih, poput Crne Gore, i dugotrajnije i zahtjevnije.

Ovogodišnji izvještaj State Department za Crnu Goru je neuobičajeno duži u odnosu na prethodne, gotovo udvostručen. To dodatno potvrđuje da je godina za nama za Crnu Goru bila teška, osjetljiva i izazovna, i da su ekstremna društvena i politička polarizacija, u pojedinim oblastima, a naročito na polju sloboda, rezultirali vidljivim pogoršanjem stanja. Nedvosmisleno je jasno da je poboljšanje neophodno prije svega u oblastima kao što su borba protiv torture, proizvoljna pritvaranja ili hapšenja, borba protiv korupcije, sloboda govora i sloboda medija. Ono što posebno zabrinjava jeste upravo to što izvještaj jasno pokazuje – snažan upliv crkve u građanski i politički prostor.

S druge strane, obimnost izvještaja i njegova dominantna baziranost na izvorima van institucionalih okvira države, pokazuje da u Crnoj Gori postoji ambijent za temeljno bavljenje ljudskim pravima, djelovanje civilnog sektora na planu zaštite i unaprijeđenja, da prethodna Vlada nije primjenjivala bilo kakve vidove restrikcija u pogledu istraga navodnih kršenja ili zloupotreba i da saradnja sa međunarodnim i domaćim zainteresovanim akterima nije izostala.

Izvještaj traži temeljnu analizu, i Demokratska partija socijalista će sa svoje strane, kao najjača politička partija u zemlji i pro-evropska opozicija, tu analizu uraditi i kroz svoje djelovanje, između ostalog, i na odgovarajućem nivou o ocjenama razgovarati i sa SAD.

Pozdravljamo povratak Sjedinjenih Američkih Država u multilateralni okvir ljudskih prava i uopšte ljudskim pravima i slobodama kao svom ključnom vanjskopolitičkom prioritetu i oruđu. Crna Gora kao pouzdan partner i saveznik je jasno svjedočila brojnim negativnim posljedicama, napadima i pokušajima urušavanja međunarodnog sistema zaštite ljudskih prava u prethodne četiri godine, i nažalost trendu pogoršanja opšte slike na globalnom planu, uključujući i Crnu Goru i SAD. Vjerujemo da će period pred nama donijeti obostrani i globalni boljitak, uprkos očekivanim teškim posljedicama pandemije naročito po socijalna i ekonomska prava, a koja po pravilu dodatno stvaraju pogodno tlo za pojačane društvene tenzije i ograničenja. To svakako ničim ne smanjuje odgovornost države da štiti i unaprijeđuje prava svojih građana, i svih društvenih i političkih aktera da tome daju potreban i obavezujući doprinos.

Zluradost u komentarima političkih partija koje čine aktuelnu većinu u Crnoj Gori u odnosu na parcijalne dijelove izvještaja nisu vrijedni ozbiljnijeg osvrta. Oni samo potvrđuju da aktuelna većina još uvijek ne prepoznaje šta znači u praksi sveobuhvatni i sistemski pristup razvoju i vođenju politika baziranih na ljudskim pravima i slobodama. Površno i politikansko čitanje i tumačenje samo sa namjerom da se ocrni Demokratska partija socijalista, bez prepoznavanja odgovornosti za sopstveno djelovanje u društvu i državi, samo potvrđuje odsustvo svijesti kod nove većine da je riječ o procesima koji zahtijevaju i vrijeme i inkluzivnost.

Demokratska partija socijalista Crne Gore 

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član