Purlija: Odlaganje pretovara amonijum nitrata potvrdilo strah i povećalo zabrinutost za bezbjednost građana Bara

Iako su nas iz menadžmenta Luke Bar u opširnom i kako su naveli „stručnom“ odgovoru javnosti ubjeđivali da pretovar amonijum nitrata prate sve bezbjednosne procjene i standardi, sama činjenica da je isti već desetak dana usidren na pilotskoj bovi i da je tokom jučerašnjeg dana brod sa preko 30.000 t opasne materije amonijum nitrata uplovio i isplovio iz terminala i odložio pretovar u barskoj luci, dodatno nas navodi na zabrinutost i pojačava strah građana Bara da je u pitanju posao koji može imati nesagledive posljedice za živote radnika Luke Bar i građana Bara.

Posebno nas zabrinjava saznanje da je proizvod zbog kontaminacije sa vlagom dobio drugačiji oblik, a svima nama je dobro poznato da je upravo promjena stanja amonijum nitrata bila jedan od glavnih razloga eksplozije u Bejrutu u kojoj je stradalo više od 200 ljudi.

Zaključujemo da postoji osnovana sumnja da i uz eventualno praćenje bezbjednosnih standarda nije moguće pretovar i transport izvršiti na propisan i dovoljno siguran način.

Pozivamo menadžment Luke Bar, nadležne državne organe ukoliko su konačno utvrđene nadležnosti, i sve uključene subjekte, da konačno odustanu od pretovara ove robe i ne dovode u opasnost na stotine radnika Luke Bar i građane Bara.

Nikica Purlija, odbornica DPS u SO Bar

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član