Purlija: Nadležne inspekcijske službe i menadžment Luke Bar da spriječe štetne posljedice zbog pretovara amonijum-nitrata u Luci Bar

Informacija koja je danas dospijela u javnost, a tiče se uplovljavanja broda sa oko 30.000 tona amonijum-nitrata u formi rasutog tereta čiji pretovar treba da se realizuje u Luci Bar, izazvala je opštu zabrinutost svih nas, a posebno građana Bara i radnika Luke Bar, zbog činjenice da se radi o veoma opasnoj robi koja može da izazove nesagledivo štetne posljedice za živote velikog broja ljudi.

Posebno nam na dodatnu zabrinutost ukazuje i saznanje da je prije tri godine u luci u Bejrutu usljed eksplozije koju je izazavala ova materija poginulo više od 200 ljudi, povrijeđeno je više od 6.500 i 300.000 domova je oštećeno ili uništeno, što luke u regionu nijesu prihvatile pretovar ove vrste robe zbog bezbjednosnih i ekoloških rizika koje ona sa sobom nosi, ali i što sami radnici Luke Bar izražavaju nezadovoljstvo i protivljenje u pogledu obavljanja ove vrste poslova.

Zbog toga pitamo da li se ova vrsta robe može bezbjedno pretovariti u Luci Bar i da li ima dovoljno stručnih lica koji mogu upravljati pretovarom ove vrste robe, te da li se bezbjedno može organizovati dalji transport imajući u vidu da je u toku turistička sezona, a da se upravo transport mora takođe realizovati pod strogo propisanim pravilima koja bi mogla ugroziti nesmetano odvijanje sezone.

Takođe je prosto neshvatljivo da je pretovar planiran uprkos činjenici da se nadležne inspekcijske službe koje funkcionišu u okviru Uprave za inspekcijske poslove ograđuju od nadležnosti i ne preduzimaju odgovornost za sve ono što mogu biti posljedice ili izazivanje incidenata većih razmjera.

Zbog svega pozivamo menadžment Luke Bar, Upravu za inspekcijske poslove i u konačnom Vladu Crne Gore da preduzmu odgovornost, informišu javnost o detaljima pretovara, transporta i tretmana ove robe i da spriječe eventualne incidente i sve nesagledive posljedice koje mogu nastati na štetu života radnika i imovine Luke Bar i svih drugih građana i gostiju koji su direktno ili indirektno izloženi ovoj opasnosti.

Nikica Purlija, odbornica DPS-a u SO Bar

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član