Pribilović: Novoj vlasti reforma javne uprave ne predstavlja treći stub procesa proširenja EU

U navedenom tekstu se ističe da je SNP-u pripala funkcija direktora zatvora nakon sastanka na kojem su pripadnici nove vlasti razgovarali o raspodjeli mjesta po dubini koja pripadaju vladajućim partijama. Postavlja se pitanje da li je sve ovo što se poslednjih mjesec dana, dešava u državnoj upravi, san ili java? Vjerujte, da se što ovakvo ni u snu ne bi moglo snivati.

Pored toga što nova vlast vrši pritisak na pojedine direktore uprava da podnose ostavke, prijeteći im da ukoliko to ne učine, oni će spojiti nespojive upravne oblasti, kako bi „prostom“ reorganizacijom, stvorili pretpostavke da direktorima prestane mandat, a što su na primjer uradili i u slučaju ministarstva prosvjete, nauke, kulture i sporta. Novoj vlasti za ovakvu odluku treba samo malo „dobre“ volje i političkih obećanja, ali pri tome zaboravljaju da je još uvijek važeća organizacija svih organa uprave urađena u saradnji sa SIGMAE-om i Evropskom komisijom.

Ovdje više nema dileme da novoj vlasti reforma javne uprave ne predstavlja treći stub procesa proširenja EU. Za ovako kratko vrijeme dobili jasnu poruku i opredjeljenja nove vlasti da pod velom navodne reforme javne uprave, nove organizacije i reorganizacije, sprovede najavljenu „čistku po dubini“ i za sprovođenje političkog revanšizma.

Još jednom upoznajemo građane da su u skladu sa zakonom direktori uprava profesionalci, koji su na ta mjesta imenovani nakon sprovedenog javnog konkursa koji je bio dostupan svim zainteresovanim licima koja ispunjavaju uslove iz zakona za to radno mjesto. Mandat direktora uprava je pet godina i u Zakonu o državnim službenicima i namještenicima je jasno navedeno u kojim slučajevima direktori uprava mogu biti razriješeni i u kojim slučajevima im prestaje mandat.

Imajući u vidu da nemaju zakonskog osnova za razrješenje direktora uprava, kao ni zakonskog razloga za prestanak njihovog mandata, nova vlast na njih vrši nezakoniti pritisak da podnesu ostavke, a ako to ne učine, nova vlast će bez ikakvog osnovanog razloga i potrebe ukidati pojedine organe uprave, spajati ih, samo kako bi realizovali svoja politička obećanja i očistili upravu po dubini za svoje politički podobne kadrove.

Prošle nedjelje smo bili svjedoci zahtjeva nove vlasti prema direktorima uprava u okviru resora ministarstva finansija i socijalnog staranja: Poreske uprave, Uprave carina i Uprave za igre na sreću da podnesu ostavke ili će nova vlast kako bi ih se riješila pristupiti reorganizaciji ovih uprava, a danas se ta prijetnja upućuje i direktoru Uprave za izvršenje krivičnih sankcija, kako bi SNP dobio ovu funkciju koja mu pripada po raspodjeli mjesta nove vlasti po dubini.

Kao što smo već više puta do sada istakli od ove apostolske, „ekspertske“ vlasti se ništa bolje i ne može očekivati, ali je zabrinjavajuće čime su kupili ćutanje nezavisnih medija i NVO, posebno onih čija je oblast djelovanja u poslednjim godinama bila upravo reforma javne uprave sa akcentom na profesionalizaciju i depolitizaciju javne uprave. Biće interesantno čuti njihovu elaboraciju ovih i ovakvih pojava u državnoj upravi i njihovo „dovođenje“ u kontekst evropskih standarda.

Suzana Pribilović, poslanica DPS-a u Skupštini Crne Gore

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član