Pribilović: EK ponovo opomenula “apostole”, a oni čiste upravu da zaposle svoje, otkaz i za porodilju

Od prvog dana formiranja nove “apostolske vlade”, svjedočili smo da sve što su govorili i obećavali samo kako bi vladali, više ne važi. Od demokratije dobili smo anarhiju; od poštovanja Ustava i zakona dobili smo gaženje istih; od transparentnosti dobili smo tajne ugovore i odluke; od profesionalizacije i depolitizacije državne uprave dobili smo revanšizam, partijsko zapošljavanje u najgorem obliku, i nepotizam.

Da je neko kraće vladao, a više napravio štete jednoj državnoj upravi, ne pamte demokratski sistemi modernih država. Kada su predložili izmjene i dopune Zakona o državnim službenicima i namještenicima mislili smo da gore od toga ne može. Ali može.

Sami su pokušali da ublaže štetu odustajući od pojedinih predloženih rješenja, ali su još jednom iskoristili priliku da mimo očiju javnosti uvedu još jedan osnov za razrješenje starješina organa uprave, u potpunosti suprotan pozitivnoj praksi Evropske unije, kako bi početkom godine razriješili po dubini sve starješine organa uprave.

Gle čuda, ono na što smo više puta ukazivali, o njihovom političkom revanšizmu i “čistki po dubini”, koje su čelnici nove vlasti javno i najavljivali, počelo se uveliko dešavati u državnoj upravi. Tako je simbolično, Vlada 12 apostola za samo 12 dana nezakonito i bez i jednog valjanog razloga donijela odluke o prestanku mandata 12 lica iz kategorije visokorukovodnog kadra – sekretara i generalnih direktora u ministarstvima, profesionalaca koji su na te pozicije izabrani na osnovu javnog konkursa, potrebnog znanja, stručnosti, sposobnosti i kompetentnosti, u proceduri koja je u potpunosti usaglašena sa najboljim evropskim praksama. Vjerovali ili ne, mada nas teško što više može iznenaditi sa te adrese, razriješena je i službenica – majka koja je na porodiljskom odsustvu, čija prava su zaštićena po više osnova zakonima ove države, ali definitivno ne moralnim načelima apostolstva nove Vlade.

Nažalost sve ovo nije smetalo apostolima da ovako “daruju” građane pred Novu godinu i blage dane, kada je vrijeme saosjećanja, darivanja i pomirenja. Jedini zaključak je, da ovim apostolima ništa sveto nije.

Ako su im već nebitna prava njihovih građana, njihova ravnopravnost i nediskriminacija po bilo kom osnovu, nadamo se da će prije nego što obezbijede po Ustavu potreban kvorum za ponovno predlaganje i razmatranje izmjena i dopuna Zakona o državnim službenicima i namještenicima, ispoštovati preporuke Evropske komisije. Ona im je, prije petnaestak dana, poručila da smatra da reforma javne uprave, kao jedan od temelja samog procesa proširenja, ostaje prioritet, nadovezujući se na dosadašnji postojan rad i dostignuća u ovoj oblasti, uključujući snažnu finansijsku podršku EU. To znači da imenovanja moraju proći kroz postupak zapošljavanja koji se primjenjuje na državne službenike i zasnivati se na kriterijumima stručnosti i nepristrasnosti i kriterijumima zasnovanim na zaslugama, u skladu sa crnogorskim Zakonom o državnim službenicima i namještenicima, koji je razvijen uz blisko učešće Evropske komisije i utemeljen na evropskim principima javne uprave.

Doduše, svjedoci smo da su ovu poruku Evropske komisije zanemarili, ali bi bilo alarmantno da to urade i sa jučerašnjom porukom da sve izmjene i dopune ovog zakona treba da ostanu u okviru principa javne uprave i u skladu sa dobrom evropskom praksom. Ali od nekog kome građani nijesu svetinje, pitanje je da li se išta može očekivati.

Suzana Pribilović, poslanica DPS-a u Skupštini Crne Gore 

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član