Glavni odbor

predrag Smolović

Rođen je 12. 12. 1982. godine.

Član Glavnog odbora, Izvršnog odbora i Opštinskog odbora DPS Mojkovac.

Završio je Privrednu akademiju u Novom Sadu i stekao zvanje diplomiranog ekonomiste.

Radi u DOO „Komunalne usluge – Gradac“, Mojkovac.