Klub poslanika

Predrag Sekulić

Rođen je 28. maj 1964. u Podgorici.

Diplomirao na Pravnom fakultetu u Podgorici, magistrirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici (Javne finansije, tema: “Finansiranje javnog servisa”).

Doktorirao u Beogradu (Industrijski menadžment) sa temom “Osnovni principi savremenog budžetskog finansiranja”.

Od 2006-2007. godine u Vladi Crne Gore ministar kulture, sporta i medija.

Od 2010- 2012. godine u Vladi Crne Gore ministar održivog razvoja i turizma.

Predavač je na Fakultetu za mediteranske i poslovne studije u Tivtu i Pomorskom fakultetu u Baru.