Glavni odbor

Predrag Jelušić

Rođen: 16.septembar 1969, Podgorica.

Bračni status: Oženjen, otac dvoje djece od 20 i 17 godine.

Diplomirao na Fakultetu za ekonomiju u Podgorici 1995. godine.

Diplomirani ekonomista.

 

• 1995.-1998.- Član opštinske administracije u Opštini Budva, na pozicijii Savjetnik Predsjednika opština Budva.
• 1998.-2000. Sekretar Sekretarijata za privredu i finansije, opština Budva.
• 2000.- 2003. Izvršni direktor Nacionalne Tursitičke Organizacije.
• 2003. – 2013. Izvršni direktor HTP “Primorje”, akcionarskog društva iz Tivta koji se sastoji od hotela: “Plavi horizont”, “Palma” u Tivtu i “Planinka” na Žabljaku.
• 2013. – 2016. Državni Sekretar u Ministarstvu održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore.
• 2016. – Direktor Javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

• 2008.-2010. – Predsjednik Udruženja turističke privrede Crne Gore
• 2010. 2012. – Član Odbora za turizam i trgovinu u okviru Prvredne komore Crne Gore
• Član Izvršnog odbora Turističke organizacije Tivat
• 2007. godine član Rotari kluba Budva i predsjednik Rotari kluba Budva u period 2012-2013
• Član Odbora Privredne komore Cnre Gore
• Član Izvršnog odbora Nacionalne turistučke organizacije.