Pavićević: Đekna još nije umrla, a kad će ne znamo…

Apostolska vlada i apostolski ministri i njihovi savjetnici konstantno, vjerovatno u neznanju ili lošoj namjeri što je istinitije kazano, nastavljaju da obmanjuju crnogorsku javnost i crnogorske građane. Povod za ovo reagovanje je izjava Milene Lipovine Božović koja je danas izjavila da su prihodi od turizma iznad očekivanja i projekcija na kojima se oslanja budžet, a to je 750 miliona eura za 2021. godinu. Bacanjem prašine u oči javnosti nastoje da sakriju nesposobnost koju demonstriraju na svakom koraku.

Naime, po osnovu zvaničnih podataka prihod od turizma za prva dva kvartala 2021. godine iznosili su 115 miliona eura, što je u poređenju sa 2019. godinom manje za 140 miliona eura ili su prihodi od turizma za 2021. godinu na nivou od 45% 2019. godine. Do kraja godine da bi se ostvarile projekcije od 750 miliona eura neophodno je ostvariti još 635 miliona eura. S obzirom da apostolima matematika ona stvarna nije jača strana, projekcije koje je iznijela gospođa Lipovina Božović, a to je da u trećem kvartalu treba ostvariti 70% prihoda iz 2019, a  četvrtom 55% prihoda iz 2019. godine – dolazimo do iznosa od 692 miliona eura, što je za 58 miliona eura manje od projektovanih (da podsjetimo da je u trećem kvartalu 2019. godine prihod od turizma iznosio 761 miliona eura, a četvrtom 82 miliona eura).

Koliko su dobri sa projekcijama, govori u prilog i činjenica da je ministar Milatović mjesec dana ranije izjavio da je prihod od turizma za drugi kvartal oko 120 miliona eura, da je ostvareno 1,5 miliona noćenja stranih turista, da je prosječna potrošnja 80 eura. Istina je da je u drugom kvartalu ostvaren prihod od 90 miliona eura, što je na nivou 43% prihoda iz 2019. godine, kada je ostvareno 207 miliona eura prihoda. Ako uzmemo u obzir matematiku računanja noćenja od strane ministra a to je da je u drugom kvartalu u kolektivnom smještaju ostvareno 370 hiljade noćenja stranih turista, a da on predstavlja 25 – 30% ukupnog broja noćenja, ispada da je potrošnja po turisti 60 eura. Prema tome ministar Milatović je promašio prihod za drugi kvartal za čitavih 30 miliona eura ili čitavih 25%.

U odnosu na projektovani prihod od turizma za cijelu 2021. godinu, dolazimo do zaključka da su eksperti promašili projekcije za prvih 6 mjeseci čitavih 50 miliona ili 30%.

E sad, da bi se ostvarilo još 635 miliona eura prihoda od turizma do kraja godine, a prosječnom potrošnjom od 60 eura neophodno je ostvariti još odprilike cca 10,58 milion noćenja, a uzevši u obzir da je po riječima ministra Milatovića za prvih 6 mjeseci 2021. godine ostvareno 1,8 miliona noćenja stranih turista, dolazimo do cifre od cca 12,4 miliona noćenja što je na nivou od cca 89% noćenja 2019. godine.

Ako imamo u uvid činjenicu da je broj dolazaka stranih turista u 2019. godini bio 2,5 miliona, a da je broj noćenja koji su ostvarili 13,9 miliona, broj dana zadržavanja je cca 5,5. Shodno ovim podacima ispada da će Crnu Goru posjetiti blizu 2,3 miliona turista odnosno 92% iz 2019. godine, što nije u skladu sa pojedinim informacijama od 05.07.2021. da je broj turista na nivou 75% iz 2019. godine ili 24.07.2021. da je broj turista na nivou od 83% 2019. godine.

Realna situacija i procjena uzevši u obzir sve faktore koje utiču na turizam da će prihodi biti na nivou 400 – 450 miliona eura, pri čemu eksperti već treba da razmišljaju na koji način će obezbijediti nedostajuća sredstva za normalno funkcionisanje države. Đekna još nije umrla, a kad će ne znamo…

Aleksandar Pavićević, član Izvršnog odbora DPS Crne Gore 

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član