Pavićević: Aktuelna parlamentarna većina želi tužilaštvo na koje može vršiti politički uticaj

Alogična reforma u Crnoj Gori – mrtvo slovo na papiru aktuelne parlamentarne većine

Pored brojnih najava o navodnim reformama u Crnoj Gori, od aktuelne parlamentarne većine građani svjedoče samo djelovanju suprotnom mišljenju Venecijanske komisije (VK). Primjera je na pretek, a prekidanje mandata tužiocu, produžavanje v.d. stanja u nedogled, tako što bi se vršioci dužnosti VDT-a smjenjivali, čime se izigrava ustavno rješenje za izbor VDT-a, koje zahtijeva i učešće opozicije, zatim, biranje pet uglednih pravnika prostom većinom, su samo neki od njih. Po srijedi je dakle dominantna politizacija Tužilačkog savjeta i kontrole od strane onih koji su zagovarali ovakvu vrstu reforme.

Sve navedene anomalije nikako nijesu nešto što mogu ići u korist tuzilačke organizacije i nacionalnih interesa Crne Gore. Takav antidemokratski politički samo znači stradanje pravne države i usporavanje evropskih integracija naše zemlje.

Očigledno da se vlastodršci rukovode namjerom da vršenjem pritiska na tužilačku organizaciju, “isključe” tužioce koji su do sada radili na predmetima, te da pravo i pravdu iz njihovih ruku, prigrabe za sebe.

Selektivnost u postupanju odlika rada tužilaštva

Suludo je da tužilaštvo ne pokazuje volju za jednakost u postupanju, već na djelu u pojedinim slučajevima imamo svojevrsnu selektivnost. Posebno ako postoje operativne informacije ili indicije da se može raditi o krivičnom djelu, koje se goni po službenoj dužnosti, nadležni tužilac konkretno u slučaju Sky aplikacije selektivno postupa.

Saznanja iz medija su takođe operativna saznanja, koja treba sa pažnjom operativno provjeriti, pa tako i doći do preciznih informacija – Ko je kome poklanjao kriptovane telefone ili imao komunikacije preko Sky aplikacije?

Iako afera prevoza, paljenja i nestanak cigareta, potresa crnogorsku javnost, postupak dokazivanja i hapšenja vinovnika ovih nezakonitih radnji nažalost izostaje, pa se postavlja pitanje što je konkretno nadležno tužilaštvo usporilo rad u zaustavljanju krijumčarenja cigareta i hapšenju lica povezanih sa ovim protivzakonitim djelovanjem.

Ako se od članova parlamentarne većine svakodnevno nude dokazi za uključenost vrha države u šverc cigareta, zašto GST hitno ne preduzme mjere i radnje iz svoje nadležnosti i izvrši urgentne provjere tih navoda?
Selektivnim postupanjem se baca sjenka na objektivnost i nepristrasnost ovog organa i stvara sumnju na politički uticaj vlastodržaca.

Aktuelni Tužilački savjet nije pokazao proaktivan i efikasan pristup u ostvarenju zadatih ciljeva

Nova parlamentarna većina je srušila sve do sada uspostavljene garancije za vršenje funkcija državnih tužilaca bez uticaja sa strane. Da su makar i letimično konsultovali evropske standarde u ovoj oblasti, vidjeli bi da je uvođenje nezavisnog tužilaštva odavno postalo neupitni standard u EU.

U brojnim odlukama Evropskog suda za ljudska prava se kao imperativ ističe nezavisno djelovanje državnih tužilaca i ono mora biti zaštićeno od uticaja zakonodavne i izvršne vlasti.

Parlamentarna većina zaboravlja da državotužilačka organizacija nije dio izvršne vlasti niti je organ uprave, državno tužilaštvo je zastupnik pravde a ne partikularnih političkih interesa.

Odgovor na sve daje i Evropa, gdje se eksplicitno ističe da je došlo do zaustavljanja pregovora i nazadovanja u sprovođenju reformi.

Ključno lični motivi parlamentarne većine, da se napravi političko tužilaštvo, postavljanjem i disciplinovanjem tužilačkog kadra i potpuna kontrola ovog organa u smislu biranja i razrješavanja državnih tužilaca i klasične politizacije, je u suprotnosti sa međunarodnim standardima u ovoj oblasti, koja ima za cilj smanjenje političkog uticaja na tužilačku organizaciju.

Vesna Pavićević, poslanica DPS-a u Skupštini Crne Gore

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član