OO DPS Kotor: Hronologija malverzacija u JU Kulturni centar ,,Nikola Đurković“ Kotor

Omalovažavanje i zloupotrijeba Kotora se nastavlja i to u njegovom najosjetljivijem dijelu – kulturi. Na očigled građana i bez minimalnog obzira. 

U više navrata Opštinski odbor DPS Kotor je upozoravao na stanje u Kulturnom centru ,,Nikola Đurković“, sa iskrenom nadom da će naša upozorenja na kršenje zakona opametiti lokalnu vlast, ali na žalost to se ipak nije desilo.
Bahatost, podmetanja i krivotvorenja i dalje su svakodnevnica u ustanovi koja bi trebala da bude nosioc razvoja kulture našeg grada.

Zbog javnosti, iznosimo hronologiju malverzacija u ovoj instituciji:

1. Podsjećamo da je u toku sudski postupak po tužbi takođe nezakonito smijenjenog direktora Miloša Dževerdanovića, koji je isti Savjet, iz samo njemu znanih razloga, smjenio sa te dužnosti u maju 2017.godine. Većinu iz Savjeta kontroliše lokalni SNP. Ohrabreni sporošću sudskih organa nastavljaju da sprovode svoj naum nemajući obzira za pravne propise ove zemlje.

2. Za V.D. direktora imenovana vjenčana kuma Vladimira Jokića – Marija Bernard.

3. Prvo je konkurs prilagođen za VI stepen stručne spreme da bi podobni “kadrovi” mogli učestvovati na istom.

4. Raspisivanje konkursa za direktora JU KC,,Nikola Đurković“.

5. Odluka je donijeta 15.05.2018. i po svemu sudeći zbog niza nepravilnosti stavljena van snage jer će konačnu riječ o nezakonitostima i nepravilnostima rukovodstva ove kuće, koja traju od konstituisanja u maju 2017. godine do danas, dati kotorski Osnovni sud na ročištu krajem mjeseca po tužbi dvije kandidatkinje, koje i pored svih ispunjenih uslova i prednosti u svojim biografijama, nisu mogle pobjediti kandidatkinju predsjednika Opštine Vladimira Jokića, vjenčanu kumu Mariju Bernard.

6. U toku razmatranja konkursne dokumentacije došlo je do niza povreda postupka koje nisu sporili većina članova savjeta (što se vidi iz zapisnika koji su vođeni) ali na kraju su neki članovi  Savjeta  volšebno prepravljali tekstove zapisnika u kojima su nestajali djelovi teksta gdje se navodi da :

– Marija Bernard nije dostavila traženu dokumentaciju po konkursu.
– Da je priložila neovjerenu dokumentaciju.
– Da nije dostavila odgovarajuću potvrdu o radnom iskustvu.
– Nije dostavila potvrdu o rukovodećem iskustvu za period od najmanje 3 god.
– Dostavila je dio obavezne dokumentacije na stranom jeziku bez prevoda i ovjere iste.
– U toku otvaranja postupka dio obavezne dokumentacije naknadno je dodavan, a na očigled članova savjeta KC.

7. Ovom prilikom podsjećamo da JU KC ,,Nikola Đurković“ obavlja svoju djelatnost bez polaganja računa i izvještaja za prošlu godinu pred odbornicima kotorke Skupštine, a isto tako i bez usvojenog plana za 2018. godinu koji nikada nije ni upućen na klupe lokalnog parlamenta, ali se sredstva nemilice troše u četvorostruko većem iznosu nego što je bila praksa u ranijem periodu. Program se naručuje za podobne i prigodne uglavnom, uz posjetu koju obično prati ,,10-15 gledalaca“ po riječima jednog od članova savjeta.

Kada jednom ovo bahaćenje i prisvajanje kotorskog identiteta poput sopstvene prćije, dođe na naplatu – skupo će koštati. Samo se nadamo da šteta učinjena po kulturu i umjetnost Kotora, koja vrijedi mnogo više od privremenih mandata i rođačkih usluga, neće biti nenadoknadiva. 

Informativna služba OO DPS Kotor

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član