OO DPS Budva: Zarade u Opštini Budva uvečane 42%, a kapitalnih investicija – nigdje

“Promo” partija – Demokrate,  više i ne iznanadjuju neistinama koje iznose kad je njihov rad u Budvi u pitanju. U svojim kupljenim hvalospjevima oni prikazuju neku paralelnu stvarnost, ne obazirući se na realne probleme u kojima se nalazi ova Opština. Na primjer, nikako da objasne javnosti, zašto ni pet mjeseci od zakonski predvidjenog roka nije usvojen završni račun za 2017.godinu, iako zakon kaže da završni račun za prethodnu godinu mora biti usvojen najkasnije do 31. maja naredne?! 

Analizom Budžeta i Završnih računa prethodnih godina, očigledno je da je uslijed političkog zapošljavanja i drugih sličnih političkih zloupotreba enormno povećana tekuća potrošnja, a na uštrb kapitalnih projekata. 

RASHOD

2016

2017

2018

2019

IZVOR INFORMACIJE

Realizovano (izvor Završni račun) 

Realizovano (izvor Završni račun) 

Planirano (izvor Budžet za 2018.g) 

Planirano (izvor BUDŽET 2019.g) 

TEKUĆI IZDACI

11.327.354 €

14.131.108 €

17.638.024 €

18.493.376 €

Iz navedenih podataka se jasno vidi da su za dvije godine vladavine Demokrata i njihovih koalicionih partnera, zbog političkog zapošljavanja, zarade u Opštini Budva uvećane za 42%. Poredjenja radi 2016. godine zaposlenih u Opštini Budva bilo je 315, danas ih je gotovo 400. Za dvije poslednje godine značajno je povećana suma novca koja se izdvaja za plate zaposlenih u Opštini. Tako je u 2016. godini za 12 zarada isplaćeno 3.969.333 €, dok je u 2017-oj isplaćeno 4.668.875 €, u 2018-oj rebalansom je planirano 5.132.090 €, za  2019. godinu planira se uvećanje na 5.634.000 €.

U svojim “promo” hvalospjevima Demokrate su zaboravile da napišu da je rebalansom budžeta za 2018. godinu opštinska vlast planirala prihod od pozajmica u visini od 3,2 miliona eura. Ovaj podatak demantuje njihove tvrdnje kako se ne zadužuju ni centa!

Rebalansom, kapitalne investicije smanjene su sa 16,5 miliona na 9,8 miliona odnosno za 60 %. Zaboravili su članovi Promo partije da kažu da su u 2017. godini od 11.700.000 eura kapitalnih prihoda u lokalnu infrastrukturu uložili čitavih 44.000 eura. Vole da istaknu da preko million eura ulažu u infrastrukturu, ali još uvijek nisu naučili da krpljenje ulica ne spada u kapitalne investicije. 

Sa druge strane, u brojkama, ukupan kapitalni prihod za 2017. i 2018. godinu iznosi 21.160.751 €. Ostvareni iznos trebao bi biti uložen upravo u investicije, medjutim Demokrate to ignorišu i „mudro“ ćute na tu temu. 

Vlast u Budvi sa ponosom ističe veći ostvareni prihod kad je u pitanju naplata za komunalno opremanje zemljišta, što znači da se u Budvi gradi vise nego ikada. Pomenuto ne bi čudilo da nije bilo onolikih obećanja članova Promo partije da će se gradnji u Budvi stati na put!  

Prethodno navedene činjenjce sugerišu jasan zaključak: neefikasnost vlasti u Budvi je očigledna. Partijsko zapošljavanje, zaustavljenje kapitalnih projekata i razvoja grada, zanemarivanje javnog interesa – osnovne su karakteristike dvogodišnjeg perioda vladavine budvanske koalicije, koja umjesto poboljšanja života građana vidljivu prednost daje pukoj populističkoj demagogiji, neprimjerenoj promociji i neumjesnom hvalisanju. 

Opštinski odbor DPS Budva

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član