OO DPS Bar: U Baru održan sastanak potpisnika Koalicionog sporazuma

U četvrtak, 4. oktobra održan je sastanak potpisnika Koalicionog sporazuma o zajedničkom političkom djelovanju u opštini Bar. Pored predstavnika Demokratske partije socijalista, Socijaldemokrata, Biram Bar i Bošnjačke stranke, satanku je prisustvovao i  koordinator predsjedništva DPS Crne Gore za Bar Branimir Gvozdenović. 

Na sastanku, između ostalog, sumiran je rad lokalane uprave koja je, na čelu sa predsjednikom Opštine Bar, Dušanom Raičević, u periodu od 60 dana, koliko je proteklo od njegovog imenovanja, ostvarila značajne rezultate. U pomenutom periodu pokrenut je veliki broj  razvojnih i drugih projekata, stvoreni uslovi za realizaciju kapitalnih, dogovorena  dalja djelovanja na stvaranju uslova za bolji poslovni ambijent u Baru. 
U narednom periodu, jedan od prioriteta rada loklane uprave u Baru, će biti intenziviranje aktivnosti na realizaciji razvojnih projektata, izrada i finalizacija projektne dokumentacije za prioritetne infrastrukturne projekte, kao što su rekonstrukcija putnog pravca Virpazar-Sutorman-Bar- Kamenički most, izgradnja pothodnika u Sutomoru, regulacija saobraćaja u Šušnju, rekonstrukcija Doma kulture u Baru, izgradnja azila za napuštene životinje i dr.

Koordinator Branimir Gvozdenović  je dao punu podršku daljem razvoju Bara kroz sprovođenje projekata iz koalicionog sporazuma, koji predstavljaju osnov za ubrzan ekonomski razvoj Bara i obezbjeđivanje novih radnih mjesta.

Dosadašnja koaliciona saradnja u vršenju poslova iz nadležnosti lokalne samouprave je doprinijela realizaciji do sada ostvarenih ciljeva te će u narednom periodu predstavljati kvalitetnu osnovu za vršenje lokalne vlasti u Baru.

Opštinski odbor DPS Bar

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član