Održan Treći okrugli sto na temu “Turizam – šansa za nova radna mjesta”

U susret održavanju X sjednice Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa DPS-a održan je sastanak Trećeg okruglog stola na temu “Turizam – šansa za nova radna mjesta”.

Sastankom su kopredsjedavali član Predsjedništva DPS-a i poslanik u Skupštini Crne Gore prof. dr. Petar Ivanović i Pavle Radulović, ministar održivog razvoja i turizma u Vladi Crne Gore.

Imajući u vidu značaj X sjednice Savjeta za praćenje realizacije izbornog programa DPS-a, kopredsjedavajući su naglasili da je u okviru rada okruglog stola važno istaći dosadašnje rezultate i šanse za dalji  razvoj turizma, koji će, uvezan sa kulturom, ekologijom, poljoprivredeom, sportom, ali i sa obrazovnim sistemom, obezbijediti novu zaposlenost, snažan ekonomski rast, i u konačnom doprinijeti sveukupnom razvoju Crne Gore i boljem kvalitetu života njenih građana.

Shodno ideji formiranja Savjeta, koja podrazumijeva da se, kroz stručan, otvoren i polemičan dijalog, dobiju kvalitetni prijedlozi odgovora na najvažnija društvena i ekonomska pitanja, kopredsjedavajući su sugerisali članovima okruglog stola da u okvirima svojih nadležnosti, kroz konkretne predloge, daju doprinos izradi materijala i zaključaka, koji će biti razmatrani na sledećem sastanku Okruglog stola.  

Članovi okruglog stola uzeli su aktivno učešće u raspravi i izrazili spremnost da i dalje posvećeno rade na realizaciji strateškog političkog kursa DPS-a, kako bi se kvalitetno relizovali ključni prioriteti ekonomskog razvoja Crne Gore i na taj način obezbijedio dalji prosperitet crnogorskog društva.   

X sjednica Savjeta DPS-a na kojoj će biti prezentovan finalni dokument ovog okruglog stola biće održana 8. jula 2018. Godine.

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član