Glavni odbor

Nikola Vujović

Rođen je na Cetinju 1990. godine.

Završio osnovnu školu i gimnaziju na Cetinju. Studirao i diplomirao na Fakultetu za međunarodnu ekonomiju, finansije i biznis na UDG-u. Dodatno se usavršavao kroz niz kurseva, obuka i ljetnjih škola od kojih se ističe ljetnja škola jezika u Torontu i škola Energetske Zajednice. Diplomski i specijalistički rad radio na temama ekonomske regulacije u elekroenergetici i mehanizmima podsticanja razvoja obnovljivih izvora energije u EU.

Profesionalnu karijeru započeo u Crnogorskom operatoru tržišta električne energije. Od 2017. do 2020. godine obavljao funkciju Državnog sekretara u Ministarstvu ekonomije. Paralelno s tim, u roku od jedne godine obavljao i funkciju Predsjednika odbora direktora Berze električne energije. Od 2018. do 2020. godine član odbora direktora Rudnika uglja AD Pljevlja, a od 2020. i obavlja funkciju člana Odbora direkotra EPCG kao predstavnik državnog kapitala.
Takođe od 2018. imenovan je na funkciju pregovarača za poglavlje 15 – energetika.