Glavni odbor

Nikola Gegaj

Diplomirani inženjer na Matalurškom fakultetu.

Održao predavanja u oblasti ljudskih i manjinskih prava, u organizaciji nevladinog sektora, u Crnoj Gori, Srbiji i na Kosovu. Bio na studijskom boravku tj. na stručnom usavršavanju u oblasti zakonodavstava i savremena dostignućima u SAD, period 2002. i Brisel 2005.

Govori engleski, ruski i albanski (materni jezik).

Trenutno: Član Savjeta Agencije za civilno vazduhoplovstvo (potpredsjednik Savjeta)

2017 – 2018 – član Odbora direktora Centra za toksikološka ispitivanja

2014 – 2016 – poslanik u Skupštini Crne Gore

2012 – 2014 – član Odbora direktora Kontenjerski terminali i generalni tereti -Bar

2005 – 2010 – Predsjednik UO Centra za kulturu -Tuzi
2010-2012 – predsjednik Opštine Tuzi

2006 – 2010 – Izvršni sekretar DPS Glavnog grada Podgorice

2003 – 2006 – poslanik Državne zajednice Srbije i Crne Gore

2001 – 2002 – poslanik u Skupštini Crne Gore

1998 – 2001 – Savjetnik ministra za industriju u ministarstvu privrede

1994 – 1998 – profesor matematike i hemije