Član Predsjedništva

Nermin Abdić

Nermin A. Abdić je rođen 15. 07. 1978. godine na Cetinju.

Član je Opštinskog i Izvršnog odbora DPS Podgorica, kao i izvršni sekretar Odbora DPS Glavnog grada.

Osnovnu i srednju medicinsku školu završio je sa odličnim uspjehom u Podgorici.

Medicinski fakultet u Podgorici upisao je 1997. godine, a završio 2004. kao jedan od prvodiplomiranih studenata po šestogodišnjem planu i programu.

Tokom studentskih dana bio je predsjednik studentske organizacije Medicinskog fakulteta – student prodekan i potpredsjednik Studentskog parlamenta Univerziteta Crne Gore.

Osnivač je Međunarodne asocijacije za razmjenu studenata medicine – MoMSIC, a jedan je od osnivača CAZAS-a – crnogorskog društva za borbu protiv side.

Po završetku studija obavio je pripravnički staž u Domu zdravlja Podgorica i položio državni ispit sa odličnim uspjehom.

Nakon položenog državnog ispita radio je kao ljekar u službi Hitne medicinske pomoći od 2005. godine do 2008. godine.

U tom periodu istakao se savjesnim radom (nagrada za najboljeg ljekara).

Na Univerzitetu u Nišu 2008. godine stekao je zvanje magistra, a 2012. godine i doktorirao kada je obavio i eksperimentalni dio doktorske disertacije iz oblasti ortopedije.

Po dobijenoj specijalizaciji iz oblasti ortopedije radi na Klinici za Ortopediju i traumatologiju Kliničkog centra Crne Gore.

Od 2004. do 2012. godine bio je stručni saradnik, a potom saradnik u nastavi za predmet Anatomija na Medicinskom fakultetu, Farmaceutskom fakultetu, Stomatološkom fakultetu u Podgorici i Fakultetu za sport i fizičko vaspitanje u Nikšiću.

Dugogodišnji je edukator ekipa u pružanju prve pomoći.

Angažovan je i kao sudski vještak iz oblasti ortopedske hirurgije i traumatologije.

Za direktora Urgentnog centra je izabran 2016. godine, tu funkciju je obavljao do 2020.godine.

Od 2018. godine obavlja i funkciju predsjednika Odbora direktora KCCG.

2017. godine imenovan je od strane Udruženja sportske medicine Crne Gore i Udruženja za sportsku kardiologiju Crne Gore za najboljeg sportskog klupskog ljekara.

Predsjednik je Crvenog krsta Glavnog grada Podgorice, član Ljekarske komore Crne Gore, Asocijacije ortopeda i traumatologa Crne Gore (AMOT/ACOT), Evropskog udruženja ortopeda i traumatologa (EFORT), kao i Udruženja ljekara sportske medicine Crne Gore.