Izvršni odbor

Nela Savković Vukčević

Nela Savković-Vukčević rođena je 1972. godine u Podgorici, Crna Gora.

Članica je Crnogorskog P.E.N. centra i Matice crnogorske.

Završila je Gimnaziju ” Slobodan Škerović ” i Umjetničku školu za muziku i balet ” Vasa Pavić “, osnovno obrazovanje.

Diplomirala je na Univerzitetu Crne Gore, Filozofski fakultet u Nikšiću, a magistrirala na Filološkom fakultetu, Univerzitet u Beogradu, Srbija.

Bila je poslanica je u Skupštini Crne Gore od jula 2019. do septembra 2020.


Radila je kao direktorka JU Gradsko pozorište, Podgorica, od decembra 2018. do jula 2019. godine.


Sekretarka Sekretarijata za kulturu i sport Glavnog grada-Podgorica bila je u periodu od januara 2015. godine do decembra 2018. godine.


Od 1998. do 2015. godine radila je u Televiziji Crne Gore (RTCG) sa zvanjem novinarke i urednice u raznim programima, pripremajući emisije kulturnog, dokumentarnog, obrazovnog i političkog karaktera.

Bila je urednica Redakcije naučnog programa od 2007. do 2009. godine i urednica Redakcije dramskog programa od 2009. do 2013. godine.


Od 2005. do 2018. godine bila je angažovana na Univerzitetu Crne Gore, kao honorarna saradnica na tri predmeta: Stilistika i retorika, TV novinarstvo i Radio novinarstvo.