Muratović: Pad industrijske proizvodnje i manjak priliva direktnih stranih investicija, ukazuju da put kojim se Crna Gora kreće vodi u ponor

Prema preliminarnim podacima MONSTAT-a, industijska proizvodnja u januaru 2023. godine, u odnosu na isti mjesec prethodne godine, zabilježila je pad od 1,6%.

Taj pad proizvodnje posebno je evidentiran u sektorima prerađivačke industrije – od 38,3% i vađenje ruda i kamena – od 21,2%.

Tako u prerađivačkoj industriji, u istom periodu, šest oblasti bilježi pad proizvodnje.

Najveći pad zabilježen je u oblasti proizvodnje osnovnih metala – od 77,0% i proizvodnja mašina i opreme – 57,1%, dok je najmanji zabilježen u oblasti proizvodnje namještaja – 8,0%.

Takođe, u januaru 2023. godine industrijska proizvodnja zabilježila je pad od 30,6% u odnosu na prethodni mjesec.

Pad proizvodnje zabilježen je u svim sektorima: prerađivačka industrija od 56,6%, vađenje ruda i kamena od 22,6% i snabdijevanje električnom energijom, gasom i parom od 8,0%.

Osim evidentnog pada industijske proizvodnje, u značajnoj mjeri je došlo i do smanjenja priliva direktnih stranih investicija.

Prema preliminarnim podacima u januaru 2023. godine, neto priliv stranih direktnih investicija iznosio je 11,54 miliona eura, što je za 77,09% manje u odnosu na januar 2022. godine.

Ukupan priliv stranih direktnih investicija iznosio je 43,79 miliona eura (pad od 38,09%), što je rezultat pada vlasničkih ulaganja, kao i pada ulaganja po osnovu interkompanijskog duga.

Sve navedeno ukazuje da put kojim se Crna Gora kreće, vodi u ponor. Sasvim sigurno da je našoj državi prijeko potreban domaćin kuće, u vidu odgovorne i posvećene Vlade koja bi krenula u sanaciju šteta koje su prouzrokovale Abazovićeva i Krivokapićeva vlada.

Boris Muratović, član Izvršnog odbora DPS Crne Gore

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član