Klub poslanika

Miomir M. Mugoša

Datum rođenja: 17. oktobar 1968

Mjesto rođenja: Podgorica

– Pravni fakultet Podgorica 

– Diplomirani pravnik

Specijalizacija iz oblasti kriminalistike (januar –  oktobar 1997)  MUP Srbija – gradski SUP 29. novembar;

Serifikat ECAD-a (Evropski gradovi protiv droge ) Prevencija bolesti zavisnosti ( 2004-2005);

Komesar za takmičenje Košarkaškog saveza Crne Gore; Muških košarkaških liga 2006-2015. godina; Licenca KSCG.  

2015-2021.

Direktor Poreske uprave;

Ministarstvo finansija – Poreska uprava;

Vrsta posla ili sektor: Rukovođenje Poreskom upravom.

2010-2014.

Sekretar sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj Glavnog Grada Podgorica;

Glavne aktivnosti i odgovornosti: Rukovođenje u oblasti komunalnih djelatnosti, saobraćaja, nadzor nad radom Javnih preduzeća i DOO, Glavnog Grada Podgorica;

Vrsta posla ili sektor: Rukovođenje komunalnim djelatnostima i saobraćajem na teritoriji Glavnog Grada Podgorica.

2003-2006.

Savjetnik Gradonačelnika Glavnog grada Podgorica

Glavne aktivnosti i odgovornosti: Bezbjednost i prevencija bolesti zavisnosti – Projekt menadžer za izgradnju Javne ustanove za smještaj rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika PAS-a. Rukovodilac Kancelarije za prevenciju  bolesti zavisnosti; 

Pedsjednik NVO” Fondacija Podgorice za prevenciju narkomanije;

Vrsta posla ili sektor: Bezbjednost i prevencija bolesti zavisnosti.

1992-1994. / 1997-2003.

MUP – Centar bezbjednosti Podgorica;

Viši inspektor; Odsjek za suzbijanje krvnih i seksualnih delikata;

Glavne aktivnosti i odgovornosti: Otkrivanje krivičnih djela.

Ostalo:

Bivši profesionalni košarkaš;

Menadžer godine u javnim institucijama, ustanovama i lokalnim upravama –  2018. godine dodjeljuje Asocijacija menadžera Crne Gore.

Služi se ruskim jezikom.