Klub poslanika

Miloš Nikolić

Rođen 3. jula 1994. godine u Podgorici.

2001 – 2009. godine – Osnovna škola “Radojica Perović” Podgorica – dobitnik diplome Luča A;

2009 – 2013. godine – Srednja škola Gimnazija “Petar I Petrović – Njegoš” Danilovgrad – dobitnik diplome Luča A;

2013 – 2016. godine – Fakultet pravnih nauka Univerzitet Donja Gorica – Dobitnik nagrade najboljeg studenta u generaciji 2013.godine;

2017 – Završio postdiplomske studije na pravosudnom smjeru i upisao master studije na građanskopravnoj katedri matičnog fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica.

  • Poslanik je u Skupštini Crne Gore.
  • Zamjenik predsjednika Odbora za politički sistem, pravosuđe i upravu.
  • Član Zakonodavnog odbora.
  • Član Odbora za antikorupciju.
  • Potpredsjednik Skupštine opštine Glavnog grada.
  • Obavlja i funkciju portparola DPS.