Generalni sekretar

Milan Šupić

Rođen 1981. godine, u Podgorici.

Član Opštinskog odbora Demokratske partije socijalista Glavnog grada.

Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Podgorici.

Obavljao je više funkcija: Profesor u Elektrotehničkoj Školi, inspektor u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica, glavni inspektor u Upravi lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica.

Trenutno je  direktor Uprave lokalnih javnih prihoda Glavnog grada Podgorica.