Glavni odbor

Milan Popović

Rođen je 24. 01. 1989. godine u Kotoru.

Član je Opštinskog odbora DPS Kotor.

Završio je Ekonomski fakultet.

Direktor je D.O.O. Komunalno Kotor.