Glavni odbor

Mihailo Volkov

Volkov Mihailo je rođen 29.12.1978. godine u Podgorici. 

Oženjen je i ima dvoje djece.

Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Podgorici. Dalje svoje obrazovanje je nastavio na Pravnom fakultetu Univerziteta u Podgorici a zatim i na Pravnom fakultetu u Beogradu gdje je i diplomirao. 

Radni angažman počinje kao pripravnik u advokatskoj kancelariji “Vukčević” u periodu od 2006. do 2008. godine, nakon čega je u periodu od 2008. do 2010. godine obavljao poslove pravnika u TPC “Ražnatović”. Radni angažman u državnoj upravi započinje u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore februara 2010. godine. Istovremeno je, od 2010. do 2012. godine obavljao poslove sekretara Komisije za žalbe, a od 2012. do 2013. godine i predsjednika Komisije za žalbe. Od početka svog radnog angažmana u Generalnom sekretarijatu Vlade Crne Gore u periodu od 2010. do 2013. godine obavljao je poslove službenika za ljudske resurse, u početku samostalni namještenik III, a kasnije samostalni savjetnik I u Službi za pravne i opšte poslove i finansije. Od 9. marta 2015. godine Odlukom Vlade Crne Gore određen je za v.d. generalnog direktora Direktorata za ljudske resurse u Ministarstvu odbrane a kasnije i imenovan na istu dužnost koju i danas obavlja.