Klub poslanika

Mihailo Anđušić

Rođen je 2. jula, 1987. godine u Podgorici.

Član je Glavnog odbora DPS i šef Kluba odbornika DPS Glavnog grada.

Sekretar je Odbora DPS Glavnog grada.

Završio je osnovne studije Menadžmenta na Ekonomskom Fakultetu UCG, a potom magistrirao na istim studijama na smjeru Menadžment biznisa.

Od 2009. do 2013. godine radio na poziciji biznis menadžera u kompaniji Fab live d.o.o, Podgorica.

Od 2013. do 2016. godine radio u Ministasrtvu prosvjete Vlade Crne Gore, na poziciji savjetnika u Odjeljenju za međunarodnu saradnju i evropske integracije. U istom periodu obavljao funkciju člana upravnog odbora Zavoda za udžbenike i nastavna sredstva kao i odbornika u Skupštini Gradske opštine Golubovci.

Od 2016. do 2020. godine u punom mandatu obavljao funkciju poslanika u 26. sazivu Skupštine Crne Gore.

Obavljao funkcije člana:
• Odbora za bezbjednost i odbranu;
• Odbora za evropske integracije;
• Odbora za ljudska i manjinska prava;
• Predsjednika Odbora za praćenje realizacije projekata Mamula i Kraljičina plaža.

Do kraja 2020. godine obavljao funkciju predsjednika Savjeta mladih DPS Glavnog grada.

Aktuelni je član Izvršnog odbora DPS, član Glavnog odbora kao i Izvršnog odbora DPS Glavnog grada.

Takođe obavlja funkciju Šefa Kluba odbornika DPS Glavnog grada, kao i
Sekretara Odbora DPS Glavnog grada.

Učesnik je velikog broja međunarodnih i domaćih konferencija i simpozijuma kao i polaznik većeg broja domaćih i inostranih škola i obuka.

Govori engleski jezik.