Markolović: Uspješan odgovor grada na rizik po zdravlje građana

Opštinske službe u Baru pokazale su zavidan nivo profesionalizma tokom trajanja pandemije koronavirusa, i svojim ljudstvom i 24-oročasovnim aktivnostima potvrdile da su spremne da održavaju red i funkcionisanje grada u vremenu izrazitog rizika po zdravlje stanovništva.

Okupljene u Opštinskom Timu za zaštitu i spašavanje, nadležne službe iz svih segmenata funkcionisanja grada radile su organizovano i bez zastoja, i sprovodile neophodne mjere i preporuke NKT-a na lokalnom nivou, s manjim brojem angažovanih radnika a većim brojem aktivnosti. Obezbijeđeno je redovno snabdijevanje svim neophodnim resursima, omogućen rad sa građanima bez nužnog dolaska u prostorije javnih službi, sprovođene su opsežne aktivnosti na dezinfekciji javnih površina u svim područjima opštine, koordiniran je rad na dopremanju pomoći ugroženom stanovništvu u saradnji sa Opštinskom organizacijom Crvenog krsta, uspostavljena saradnja sa privredom, i posebno, sa ustanovama zdravstvenog sistema, koje su nosile značajan dio posla u borbi protiv COVID-19. Lokalna vlast na čelu sa predsjednikom Opštine Raičevićem pokazala je visok stepen odgovornosti prema građanima i potvrdila da je spremna da sa uspjehom bude nosilac aktivnosti grada u nepredviđenim okolnostima i oslonac građanima u teškom vremenu.

I u takvim okolnostima obezbjeđivano je nesmetano funkcionisanje grada i sugrađana, i ostvareno najbitnije – očuvano je zdravlje stanovništva. Sve učinjeno od strane službi, uz savjestan i odgovoran doprinos građana, već danas je omogućilo svima nama da živimo sa značajno smanjenim brojem neophodnih mjera zaštite, i da radimo na pokretanju privrednih aktivnosti i stavljanju u funkciju ovogodišnje turističke sezone. I u tom dijelu lokalna uprava dala je svoj doprinos značajnim mjerama za podsticaj privrede procijenjenih efekata blizu milion eura. 

Ovakav odnos prema čuvanju zdravlja sugrađana i upravljanja gradom, pokazana sposobnost lokalne uprave potvrđuje da su građani napravili pravi izbor birajući svoje predstavnike na prethodnim lokalnim i parlamentarnim izborima, i pokazala ko u društvu radi na izazivanju širenja negativnih posljedica, a ko na njihovom rješavanju.

Aleksandar Markolović, odbornik DPS-a u Skupštini opštine Bar

Zakažite sastanak

Odaberite člana naše stranke sa kojim biste željeli da razgovarate i izaberite datume koji vam odgovaraju.

Naš tim će vas kontaktirati u najkraćem roku.

Postanite naš član