Glavni odbor

Marko Vujanović

Rođen: 12.11.1983.

Fakultet za turizam i hotelijerstvo, Kotor – Univerzitet Crne Gore.

Visoka škola za turizam i hotelijerstvo, Trebinje – Univerzitet u Sarajevu, Republika Srpska, BIH.

Srednja turistička škola „Danilo Kiš“, Budva.

Pomoćnik direktora u turističkoj organizaciji prijestonice Cetinje.

2006.-2016. koordinator za organizaciju i promociju manifestacija.