Glavni odbor

marko Burić

Marko Burić rođen je 1987. godine, oženjen je i otac jednog djeteta. 

Odbornik je u SO Nikšić, kao i potpredsjednik Opštinskog odbora DPS Nikšić.

Osnovnu i srednju školu završio je u Nikšiću, dok je na Fakultetu političkih nauka u Podgorici završio osnovne, specijalističke i magistarske studije. Zvanje magistar političkih nauka usmjerenje novinarstvo stekao je 2012. godine.

Honorarno je bio angažovan u TVCG od 2008. do 2009. godine, funkciju predsjednika Sportskog društva LIDER Fakulteta političkih nauka obavljao je od 2009. do 2010. godine. Jedan je od osnivača i urednika prvog studentskog portala u Crnoj Gori tragom.me, a u 2010. godini bio je PR Svjetskog univerzitetskog prvenstva u karateu.

Kao instruktor za popisivače učestvovao je u popisu 2011. godine, dok je od 2010. do 2011. bio demonstrator na Fakultetu političkih nauka.

U okviru programa Stručno osposobljavanje lica sa stečenim visokim obrazovanjem pripravnički je završio u Elektroprivredi Crne Gore, gdje i danas radi kao rukovodilac Korisničkog centra.