Glavni odbor

Marko Čanović

Marko Čanović je rođen 7. oktobra 1977. godine u Nikšiću.

Diplomirao je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore u Podgorici.

Od 2011. godine – pomoćnik ministra održivog razvoja i turizma (oblast stanovanja) 


U periodu 2003 – 2011. godine – direktor NVO Centar za demokratsku tranziciju 


U periodu 2000 – 2003. godine – zamjenik direktora NVO Centar za demokratsku tranziciju 

Generalni direktor u Direktoratu za razvoj stanovanja.