Glavni odbor

marijana nikolić

Rođena je 24. 05. 1988. godine u  Kotoru.

Diplomirani pravnik.

Radi u D.O.O. Vodovod i kanalizacija.

Bila je kandidat za odbornika.